Welkom

Welkom op de VIPP website. Op deze site kunt u informatie vinden over de Video-feedback Intervention to promote Positive Parenting (VIPP). De oorspronkelijke VIPP methode is ontwikkeld door het Centrum voor Gezinsstudies aan de Universiteit Leiden en later uitgebreid met de component Sensitive Discipline tot de VIPP-SD methode.

 

De Video-feedback Intervention to promote Positive Parenting and Sensitive Discpline (VIPP-SD) is een preventieve interventie gericht op het verhogen van de sensitiviteit en het verbeteren van disciplineringsstrategieën van opvoeders, met als einddoel het verbeteren van ouder-kind interacties, de relatie tussen ouder en kind en het voorkomen of verminderen van gedragsproblemen bij jonge kinderen.

 

Er bestaan inmiddels verschillende aanpassingen van deze preventieve interventiemethode, gericht op verschillende doelgroepen. Op deze website worden de laatste ontwikkelingen van de VIPP methode bijgehouden. Ook kunt u lezen hoe de training voor de VIPP-SD methode eruit ziet en hoe u zich hiervoor kunt aanmelden. Als u vragen hebt, kunt u de rubriek veelgestelde vragen raadplegen of contact met ons opnemen. Voor (ex-)deelnemers die met de VIPP of VIPP-SD werken, is er een beveiligd gedeelte (leden).

Informatie over de VIPP-SD